دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای شبکه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اعضای شبکه ملی تحقیقات پرستاری

براساس حروف الفبا AWT IMAGE

دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی رفسنجان مرکز تحقیقات بهداشت روان ایران
مرکز تحقیقات پرستاری گلستان مرکز تحقیقات پرستاری کرمان انجمن علمی پرستاران قلب ایران
دانشکده پرستاری و مامایی آمل دانشکده پرستاری و مامایی مشهد فرهنگستان علوم پزشکی، گروه سلامت زنان
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت گیلان مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، تهران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم تهران
دانشکده پرستاری و مامایی گرگان،گلستان مرکز تحقیقات بهداشت کاردانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری بقیه ا...
دانشکده پرستاری و مامایی سمنان انجمن علمی پرستاری ایران دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی
دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه معاونت پرستاری بیمارستان میلاد
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز پژوهشگاه رویان مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت آلاء
دانشکده پرستاری و مامایی همدان مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهیدبهشتی سازمان نظام پرستاری
مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن اهواز مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، ایران
دانشکده پرستاری فسا مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، ایران انجمن پرستاری ایران
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پرستاری شاهد مرکز تحقیقات سرطان تهران
دانشکده پرستاری و مامایی قزوین دانشکده پرستاری و مامایی تهران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی
کارگروه توسعه علوم پرستاری ، اصفهان مرکز تحقیقات سرطان شهیدبهشتی پژوهشکده علوم اعصاب تهران
دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده پرستاری و مامایی یزد بیمارستان نیکان اداره کل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات پرستاری تروما کاشان مرکز تحقیقات انستیتوغدد درون ریزو متابولیسم تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرکز تحقیقات پرستاری جامعه زاهدان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم شهیدبهشتی

دانشکده پرستاری مشهد مرکز تحقیقات اصفهان مرکز تحقیقات کاشان دانشکده پرستاری اصفهان دانشکده پرستاری شیراز دانشکده پرستاری فسا مرکز تحقیقات شیراز دانشکده شاهرود دانشکده مازندران مرکز تحقیقات گلستان همدان مرکز تحقیقات همدان دانشکده تبریز دانشکده ارومیه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ایران مرکز تحقیقات سرطان تهران مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران مرکز تحقیقات گوارش و کبد بقیه الله مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات بهداشت روان ایران مر کز تحقیقات شهید بهشتی مرکز تحقیقات ایران مرکز تحقیقات تهران فرهنگستان علوم پزشکی انجمن علمی پرستاری ایران انجمن پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری قلب ایران پژوهشگاه علوم غدد تهران پژوهشگاه علوم اعصاب تهران پژوهشکده علوم پزشکی جانبازان پژوهشکده علوم غدد شهید بهشتی پژوهشگاه رویان معاونت پرستاری وزارت بهداشت اداره کل همکاری های بین الملل سازمان نظام پرستاری تهران شهید بهشتی ایران بقیه الله ارتش بهزیستی و توانبخشی آزاد تهران تربیت مدرس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرکز پیشگیری و کنترل سرطان خیریه آلاء


دفعات مشاهده: 4995 بار   |   دفعات چاپ: 798 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر