دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
  •  تسهیل دستیابی به شواهد مربوط به رشته های پرستاری از طریق تحقیقات علمی نظام مند درحیطه های آموزش،پژو هش،خدمات و مدیریت
  •  ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان پرستاری
  •  ارائه راهکار برای مشکلات و مسائل مراقبت از مددجو در حیطه های پرستاری
  •  تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی در حوزه پرستاری در راستای نیازهای جامعه
  •  هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات در سطح ملی و پیشگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی
  •   همکاری با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرادر سطح منطقه و جهانی
  •   ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات رشته های تحت پوشش
  •   افزایش توان علمی محققین پرستار و هم افزایی در راستای ماموریت شبکه 

دفعات مشاهده: 3280 بار   |   دفعات چاپ: 550 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر