دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی شبکه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظور سیاستگذاری، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد شده است.
شبکه ملی تحقیقات پرستاری، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی،خدماتی،صنعتی مصوب مراجع قانونی، انجمن های علمی، قطبهای علمی کشور، افراد حقیقی وسازمان هاونهادها استفاده کننده ازنتایج تحقیقات حوزه های مختلف مرتبط با پرستاری است که با توجه به هم راستا بودن مأموریت شان گرد هم آمده اند.


دفعات مشاهده: 3630 بار   |   دفعات چاپ: 570 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر