دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان

دوازدهمین جلسه شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | 
دوازدهمین جلسه شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶-۱۴ با حضور رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری، دکتر اسکویی و اعضای شورای راهبردی، خانم ها: دکتررسولی، دکتر رفیعی، دکتر رضاپور، دکتر شریف، دکتر طالقانی، دکتر قراچه و آقایان: دکتر زمان زاده، دکتر عشوندی، دکتر فلاحی و دکتر نگارنده در محل وزارت بهداشت واقع در دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص سیاستهای مالی و الویتهای تحقیقاتی بحث و تصمیماتی اتخاذ شد.

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین جلسه شورای پژوهشی – آموزشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
 دومین جلسه شورای پژوهشی-آموزشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری در تاریخ 15 مردادماه 1396 از ساعت 10-8 با حضور رئیس شبکه دکتر اسکویی و اعضای شورای پژوهشی آموزشی خانم ها: دکتر رضاپور مسئول شورای پژوهشی-آموزشی، دکتر محمدی، دکتر برهانی، دکتر مهرداد در محل دبیرخانه شبکه واقع در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری برگزار گردید.
در این جلسه  نحوه پذیرش طرح های تحقیقاتی توسط شبکه بر اساس اولویت های تحقیقاتی شبکه  مورد بحث قرارگرفت و درخصوص فرایند تصویب طرح های دریافتی شبکه پیشنهاداتی ارائه شد.

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روز دوم کارگاه دو روزه مبانی لازم برای تحقیقات در زمینه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در حوزه سرطانِ بالغین برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

کارگاه دو روزه پژوهش محور مراقبت‌های حمایتی تسکینی در حوزه سرطانِ بالغین توسط شبکه ملی تحقیقات پرستاری، با همکاری اعضای شبکه شامل: مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا)، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

شایان ذکر است این اولین کارگاه شبکه ملی تحقیقات پرستاری است  که توسط شورای پژوهشی – آموزشی شبکه در راستای الویت های پژوهشی پرستاری کشور و فعالیت های مرکز به عنوان "همکار سازمان بهداشت جهانی" در آموزش و پژوهش پرستاری و مامایی با حضور محققین و صاحبنظران مراقبت های تسکینی و پرستاران ارجمند شرکت کننده کارگاه در محل دبیرخانه شبکه واقع در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه دو روزه مبانی لازم برای تحقیقات در زمینه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در حوزه سرطانِ بالغین در حال برگزاری می باشد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

کارگاه دو روزه مبانی لازم برای تحقیقات در زمینه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در حوزه سرطانِ بالغین که توسط شبکه ملی تحقیقات پرستاری، با همکاری اعضای شبکه شامل: مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا)، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود، یک کارگاه پژوهش محور است و تمرکز آن بر موضوعات سرطان و متاستاز، سرطان‌های خون، سرطان‌های SOLID، کلیات درمان سرطان، فوریت‌های انکولوژی، آموزش مبانی مراقبتهای پایان حیات، مدیریت عوارض شیمی‌ درمانی، تسکین درد و نشت دارو، نیازهای آموزشی بیماران و خانواده‌ها در هنگام ترخیص، بررسی مشکلات روانشناختی (بیمار، خانواده، درمانگر)،  ضرورت تحقیقات در مراقبت‌های تسکینی،  بررسی و نقد موانع پیشبرد طرح‌های تحقیقات، جنبه‌های حقوقی و قانونی مراقبت‌های پایان حیات می باشد.

جلسه افتتاحیه کارگاه با حضور جناب آقای دکتر موسوی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارکان شبکه شامل سرکار خانم دکتر اسکویی رئیس شبکه، سرکار خانم دکتر رضاپور مسئول شورای پژوهشی- آموزشی شبکه ، سرکار خانم دکتر پیرجانی مدیر مرکز مکسا و سرکار خانم دکتر خنجری معاون مرکز تحقیقات و شرکت کنندگان کارگاه در محل دبیرخانه شبکه واقع در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری برگزار شد.

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 175 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه دو روزه مبانی لازم برای تحقیقات در زمینه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در حوزه سرطانِ بالغین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۹ | 

کارگاه دو روزه مبانی لازم برای تحقیقات در زمینه مراقبت‌های حمایتی تسکینی در حوزه سرطانِ بالغین توسط شبکه ملی تحقیقات پرستاری، با همکاری مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا)، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. این کارگاه دارای 10 امتیاز بازآموزی برای پرستاران است و محتوای آن مبتنی بر شواهد و نتایج تحقیقات علمی خواهد بود.

ثبت نام: از طریق سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم کـل کشــور

شناسه برنامه:  99885

تاریخ برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 تیر 1396 ساعت 16:30-8

گروه های هدف: پرستاران در کلیه مقاطع

محورهای کارگاه:

سرطان و متاستاز، سرطان‌های خون، سرطان‌های SOLID، کلیات درمان سرطان، فوریت‌های انکولوژی، آموزش مبانی مراقبتهای پایان حیات، مدیریت عوارض شیمی‌ درمانی، تسکین درد و نشت دارو، نیازهای آموزشی بیماران و خانواده‌ها در هنگام ترخیص، بررسی مشکلات روانشناختی (بیمار، خانواده، درمانگر)،  ضرورت تحقیقات در مراقبت‌های تسکینی،  بررسی و نقد موانع پیشبرد طرح‌های تحقیقات، جنبه‌های حقوقی و قانونی مراقبت‌های پایان حیات.

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر