دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان

دومین روز کارگاه برنامه ارزیابی مراقبت تکاملی انفرادی نوزادان (NIDCAP) برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۷ | 
کارگاه دو روزه برنامه ارزیابی مراقبت تکاملی انفرادی نوزادان که توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری به عنوان دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات پرستاری، با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود، یک کارگاه آموزش محور است و تمرکز آن بر موضوعات معرفی شرایط بخش NICU، مراقبت لازم از رشد، اهمیت مراقبت تکاملی و اهمیت توجه به تغذیه و نحوه ارزیابی رفتار نوزاد می باشد.
جلسه دوم کارگاه با حضور مدرسین برنامه: دکتر صدیقه خنجری، دکتری پرستاری و معاون مرکز، دکتر ژیلا میرلاشاری، دکتری پرستاری و شرکت کنندگان کارگاه
روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۵در محل سالن شماره ۲ مرکز تحقیقات برگزار شد.

 

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین روز کارگاه برنامه ارزیابی مراقبت تکاملی انفرادی نوزادان (NIDCAP) برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۴ | 
کارگاه دو روزه برنامه ارزیابی مراقبت تکاملی انفرادی نوزادان که توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری به عنوان دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات پرستاری، با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود، یک کارگاه آموزش محور است و تمرکز آن بر موضوعات معرفی شرایط بخش NICU، مراقبت لازم از رشد، اهمیت مراقبت تکاملی و اهمیت توجه به تغذیه و نحوه ارزیابی رفتار نوزاد می باشد.
جلسه اول کارگاه با حضور دکتر صدیقه خنجری، معاون مرکز، خانم دکتر محققی، فوق تخصص نوزادان، خانم زهرا گودرزی، مربی پرستاری و شرکت کنندگان کارگاه روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۴ در محل سالن شماره ۲ مرکز تحقیقات برگزار شد.


 

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه یک روزه مقاله نویسی علمی برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | 
کارگاه مقاله نویسی علمی که توسط مرکز تحقیقات به عنوان دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات پرستاری، برگزار شد، یک کارگاه آموزش محور است و تمرکز آن بر موضوعات معرفی ساختار و چارچوب مقاله علمی، قواعد اصلی مقاله نویسی، آماده کردن مقاله بر اساس فرمت مجله، نحوه تهیه فهرست منابع، نحوه ارسال مقاله به نشریات علمی، نحوه شناسایی نشریات معتبر علمی و چگونگی تهیه نامه همراه (کاورلتر)، مفهوم ضریب تاثیر و ارجاع به خود، ترتیب اسامی نویسندگان، سازمان وابسته و چگونگی روند بررسی و داوری مقالات، چگونگی پاسخ به داوران، سرقت علمی همراه با تمرین آماده کردن نمونه مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان یک مجله و مراحل سابمیت مقاله در یک ژورنال در گروه های سه نفره و بر اساس سناریوهای ارائه شده در هر گروه بود.کارگاه با حضور مدرسین: دکتر خنجری، دکتری پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر رنجبر و دکتر قراچه، دکتری مامایی وعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و شرکت کنندگان کارگاه در تاریخ ۹ اسفند ۹۶ از ساعت ۸-۱۳ در محل دبیرخانه شبکه، سالن شورای مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری برگزار گردید.
اسلاید مدرسین کارگاه        اسلاید ۱                  اسلاید۲

دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه مقدماتی (1) آشنایی با نرم افزار SPSS برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | 
کارگاه مقدماتی 1 SPSS که توسط مرکز تحقیقات به عنوان دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات پرستاری، برگزار شد، یک کارگاه آموزش محور است و تمرکز آن بر موضوعات: آشنایی با نرم افزار، تشکیل فایل داده ها (نحوه تعریف متغیرها، ورود داده ها)، مدیریت داده ها، تعریف آمار توصیفی، تنظیم جداول توزیع فراوانی (یک بعدی و دو بعدی)، محاسبه شاخص های عددی (مرکزی و پراکندگی)، تعریف آمار استنباطی و معرفی آزمون های آماری بود. کارگاه مقدماتی 1 با حضور مدرسین جناب آقای حقانی، استاد محترم آمار حیاتی، سرکار خانم حقانی، کارشناس ارشد آمار حیاتی و شرکت کنندگان در دوگروه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17 و 18 بهمن 96 در محل دبیرخانه شبکه، سالن شورای مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری برگزار شد.


دفعات مشاهده: 344 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس آینده پژوهی برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | 
کارگاه مقدماتی 1 SPSS که توسط مرکز تحقیقات به عنوان دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات پرستاری، برگزار شد، یک کارگاه آموزش محور است و تمرکز آن بر موضوعات: آشنایی با نرم افزار، تشکیل فایل داده ها (نحوه تعریف متغیرها، ورود داده ها)، مدیریت داده ها، تعریف آمار توصیفی، تنظیم جداول توزیع فراوانی (یک بعدی و دو بعدی)، محاسبه شاخص های عددی (مرکزی و پراکندگی)، تعریف آمار استنباطی و معرفی آزمون های آماری بود. کارگاه مقدماتی 1 با حضور مدرسین جناب آقای حقانی، استاد محترم آمار حیاتی، سرکار خانم حقانی، کارشناس ارشد آمار حیاتی و شرکت کنندگان در دوگروه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17 و 18 بهمن 96 در محل دبیرخانه شبکه، سالن شورای مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری برگزار شد.


 

دفعات مشاهده: 349 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر