دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان

هیات موءسس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
سمت : رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری
رتبه : استاد
پست الکترونیک : Oskouie.f@iums.ac.ir

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکترفروغ رفیعی
سمت : عضو هیات موسس
رتبه : استاد
پست الکترونیک: rafii.f@iums.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی : دکتر عباس عبادی
سمت : عضو هیات موسس
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:  Ebadi1347@yahoo.com
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
 
نام و نام خانوادگی : خانم سالمی
سمت : عضو هیات موسس
رتبه : 
پست الکترونیک:  salemis2000@yahoo.com  
 CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا نگارنده
سمت : عضو هیات موسس
رتبه : استاد
پست الکترونیک:negarandeh@gmail.com  
 CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی : دکتر طالقانی
سمت : عضو هیات موسس
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:Taleghani@nm.mui.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی : دکتر عباس عباس زاده
سمت : عضو هیات موسس
رتبه :
پست الکترونیک:   aabaszadeh@sbmu.ac.ir
CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی چراغی
سمت : عضو هیات موسس
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک: mcheraghi@tums.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar

دفعات مشاهده: 313 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر