دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • خدمات الکترونیک
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان

اهداف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 •  تسهیل دستیابی به شواهد مربوط به رشته های پرستاری از طریق تحقیقات علمی نظام مند درحیطه های آموزش،پژو هش،خدمات و مدیریت
 •  ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان پرستاری
 •  ارائه راهکار برای مشکلات و مسائل مراقبت از مددجو در حیطه های پرستاری
 •  تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی در حوزه پرستاری در راستای نیازهای جامعه
 •  هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات در سطح ملی و پیشگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی
 •   همکاری با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرادر سطح منطقه و جهانی
 •   ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات رشته های تحت پوشش
 •   افزایش توان علمی محققین پرستار و هم افزایی در راستای ماموریت شبکه 

دفعات مشاهده: 756 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر